Welkom bij Interloogica

Interloogica biedt (specialiseerde) ambulante begeleiding en behandeling aan cliënten die problemen ondervinden binnen de psychische, psychosociale en emotionele weerbaarheid.

Voor wie

Interloogica is er voor jeugd, jong volwassenen en gezinnen die te maken hebben met uiteenlopende problematiek waarin zelfregie en weerbaarheid een thema is.

Onze Aanpak

Wij helpen onze cliënten bij het ontwikkelen van zelfregie en weerbaarheid op de problematiek door de behandelingen direct oplossingsgericht in te zetten binnen de praktijk.

Onze benadering is gericht op normalisatie van problemen en het behalen van doelgerichte resultaten. door vanuit de behandeling direct doelen om te zetten in handvatten en deze binnen de begeleiding toe te passen binnen de dagelijkse praktijk.

Behandelingen

Binnen onze trajecten wordt enkel gebruik gemaakt van evedencent based behandelingen die binnen de praktijk nodig blijken om de doelen te behalen die zelfregie op de problematiek en het welzijn vergroten  De behandelingen worden binnen het traject direct omgezet binnen de begeleiding.

Begeleiding

Onze begeleiding is gericht op het praktisch inzetten van doelen. Deze doelen zijn positief en oplossingsgericht binnen een plan van aanpak opgesteld. Waar nodig worden behandelingen ingezet om de kwaliteit van de begeleiding te vergroten en de doelen te verankeren in het dagelijkse bestaan.  

Interloogica is inzetbaar bij:

  • ADHD
  • Autisme
  • Gezinsproblematieken
  • Verslavingszorg
  • (L)VB (licht verstandelijke beperking)
  • Existentialistische vraagstukken
  • NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)
  • (Chronisch) psychisch lijden
×