Samenwerken

De client echt verder helpen

Wij bij Interloogica geloven dat samenwerken met ander hulpverleners trajecten de cliënt verder kan helpen in het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen voor nu en de toekomst. De Interloogica methodiek is daarom goed inzetbaar als vóór of ná traject van behandeltrajecten en wachtpreventie.

Behandelingen en wachtlijsten

Een begeleidingstraject met de Interloogica methodiek is dé oplossing voor wachtlijsten. Door inventarisatie van de problematiek en een start te maken met de zelfredzaamheid binnen de hulpvraag is ons aanbod als voorportaal een helpende aanvulling op behandelingen en andere hulpverleningstrajecten. Wij inventariseren, rapporteren en begeleiden cliënten naar uw behandeltraject zodat de doorstroming soepel verloopt, wachtlijsten verminderen en cliënten niet hoeven te wachten met het startten van hulpverlening.

Natrajecten

De Interloogica Methodiek is goed inzetbaar als preventie traject na (intensieve) behandeltrajecten van welke aard dan ook. Van verslaving tot angststoornis, van gezinsdynamiek tot jeugdzorg een Interloogica begeleidngstraject helpt de cliënt autonomie en zelfregie mét integratie van de behandeling in de praktijk neer te zetten en het leven opnieuw vorm te geven. Interloogica integreert hierbij signaleringsplannen om terugval na intensieve trajecten te voorkomen. Hierdoor heeft een begeleidingstraject van Interloogica een afhechtende functie die zelfredzaamheid bevorderd en preventiegericht terugval helpt voorkomen.

×