Aanbod

Interloogica Methode

De  Interloogica methodiek  is gericht op het bevorderen van zelfregie en autonomie binnen de hulpvraag. Dit betekent dat ons uitgangspunt gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid op de problematiek. Dit vraagt om de juiste motivatie.

Door verandering van perspectief en het optimaal gebruik maken van talenten, mogelijkheden, en kaders leert de hulpvrager oplossingen uit zichzelf te halen voor nu en de toekomst. Zo lossen wij de hulpvraag niet vóór of mét, maar náást de hulpvrager op. Interloogica gelooft dat dit een preventieve werking heeft voor nu en de toekomst en dat deze een positieve uitwerking heeft op de omgeving.

Individueel

De individuele begeleidingstrajecten van Interloogica zijn maatwerk en richten zich op de zelfredzaamheid met betrekking van de cliënt. Ongeacht de hulpvraag maakt onze interventie methodiek inzichtelijk waar disbalans zit en wat er in het leven van de cliënt aanwezig is en ingezet kan worden. Talenten, mogelijkheden en kaders zijn hierin belangrijke pijlers. Daar waar noodzakelijke hulp ontbreekt zetten wij het veld wat om de cliënt heen staat in. Naast familie en vrienden kunnen dit ook andere zorgprofessionals of vrijwilligers zijn. Binnen de intake doen wij interventie op de vier gebieden van zelfregie. Vanuit de interventie stellen we met de cliënt een begeleidingsplan met doelen en actie punten op. Met een vaste begeleider gaat de cliënt oplossingsgericht in de praktijk aan de slag.

Groepen

De groepen van Interloogica zijn een uitkomst voor lange wachtlijsten en terugval preventie. Binnen ons groepsaanbod komt een kleine groep van max. tien personen één keer per week samen onder begeleiding. Deze groep kan verschillen van hulpvraag maar is echter zo samengesteld dat de onderlinge dynamiek een groot onderdeel is van de begeleiding. Samen met de leiding maken de deelnemers oplossingsgericht gebruik van diverse aangereikte tools. Binnen blokken met een duur van drie weken gaat er veel aandacht uit naar psycho educatie over autonomie, emotieregulatie, ontspanning, talentontwikkeling, leefstijl en bewustwording van triggers.

Wekelijks worden er opdrachten gegeven en wordt er thuis geoefend met huiswerk. De vraag ‘wat kun jij doen? Wat heb ik nodig? Hoe zet je dit in? Waar kan ik het vragen?’ staan hierin centraal. Een aangewezen buddy is er altijd voor feedback in de periode tussen de bijeenkomsten. Voor degenen waarbij het nodig is maken we vooraf een signaleringsplan als handvat voor stabiliteit.
Na een intake delen wij de groepen in waarvan onze professionals inschatten een positieve dynamiek te creëren. Er wordt een vast programma gehandhaafd waarin genoeg ruimte is voor persoonlijke interactie en oog voor de hulpvraag.

Samenwerken?

Interloogica werkt graag samen met andere disciplines.

Onze begeleiding op individuele- en groepstrajecten is een oplossing voor;

• bestaande trajecten
• opvang van wachtlijsten
• na trajecten

Op aanvraag kunnen wij binnen bestaande wachtlijsten groepen samenstellen als voortraject op specifieke behandelingen.

Als na traject leveren wij voor organisaties en instellingen passende trajecten samenstellen voor terugval preventie.
Interloogica is hierdoor een oplossing voor preventie en wachtlijsten.

×